Foredragsholdere

Christian Strand

Programleder

En av Norges mest kjente TV og radio programledere, med programmer på både NRK og TV2. Strand beveger seg mellom nyheter, politikk og underholdning og har intervjuet norske og utenlandske stjerner og politikere.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister

Tidligere KrF-leder. Miljøvernminister fra 2004-2005. Stortingsrepresentant fra 2009 og tidligere leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité og 22. juli-komiteen.

Bjørne Grimsrud

Transportøkonomisk institutt TØI

Administrerende direktør i TØI. Tidligere stedfortredende vegdirektør og direktør for Økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen.  Grimsrud er utdannet samfunnsøkonom.

Ingrid Dahl Hovland

Statens vegvesen

Vegdirektør i Statens vegvesen, tidligere administrerende direktør i Nye Veier. Utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Matthew Baldwin

EU Kommisjonens Direktorat for Mobilitet og Transport DG MOVE

Avdelingsdirektør for EU Kommisjonens Direktorat for Mobilitet og Transport og Europeisk koordinator for Trafikksikkerhet og Bærekraftig Mobilitet. Leder Kommisjonens Covid-19 nettverk for transportpunkter. Over 20 års erfaring fra EU Kommisjonen. Vil presentere EUs nye Mobilitetsstrategi.

Inger Beate Hovi

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forskningsleder på avdeling for økonomiske analyser på TØI og en veteran innen godstransport-forskningen i Norge. Tildelt Moderne transport-prisen 2020.

Susanne Nordbakke

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Seniorforsker og Forskningsleder på Avdeling for Mobilitet på TØI.

Øyvind Solberg Thorsen

Opplysningsrådet for veitrafikken OFV

Direktør Opplysningsrådet for Veitrafikken i 15 år. Mange års erfaring fra bilbransjen, reklame, media og kommunikasjon. Utdannelse fra UiO, BI og NHH.

 

Ingelin Noresjø

Samferdselsdepartementet

Statssekretær for KrF i Samferdselsdepartementet, 2. nestleder KrF og Fylkesråd for næring og regional utvikling, Nordland fylkeskommune.

Hanne Kristin Nettum Breivik

Entur

Direktør for marked og mobilitet i Entur AS, og styreleder i ITS Norway.

Ingunn Opheim Ellis

Urbanet Analyse

Utreder i Asplan Viak/Urbanet. Utdannet statsviter. Jobber blant annet med analyser av transportløsninger i byområder, kollektivtransport, og reisevaneanalyser.

 

Helge Orten

Leder Transport- og kommunikasjonskomiteen

Stortingsrepresentant for Høyre og Leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Beate Kvamstad-Lervold

SINTEF

Leder SINTEFs konsernsatsing på mobilitet og er spesialrådgiver i SINTEF Ocean. Utdannet sivilingeniør fra NTNU.

Bernt Reitan Jenssen

Ruter AS

Paneldeltaker

Administrerende direktør i Ruter AS. Tidligere direktør i Oslo sporveier, og innehar en rekke styrelederverv. Sitter i samferdselsministerens Mobilitets-og teknologiråd som står bak Transport 21.

Robbie Andrew

CICERO

Seniorforsker ved CICERO og forsker på globale utslipp av CO2 fra fossile kilder, særlig på driverne, usikkerhet, og scenarioer av framtiden.

Torsten Laksafoss Holbek

Holbek, CEO Nordic Logistics Association (NLA), Brussel

Direktør for NLA i Bruxelles. NLA representerer de nordiske lastebileierne fra NLF, DTL (Dansk Vognmænd), SÅ (Sveriges Åkeriföretag) og SKAL i Finland. 

Bård Norheim

Urbanet Analyse/Asplan Viak

Samfunnsøkonom, forsker og daglig leder i Urbanet Analyse/Asplan Viak og jobber med rammebetingelser og utfordringer for kollektivtransporten i større byområder, analyser av finansieringsmodeller og konkurranseutsetting.

Erik G. Braathen

Flyr

Initiativtaker og eier i flyselskapet Flyr.no. Administrerende direktør for flyselskapet Braathens 1989–1999 og styreleder for Norwegian Air Shuttle 2004–2009. Han har også drevet egen investeringsvirksomhet.

Alice Ciccone

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Seniorforsker på TØI og tilknyttet fagområdene Atferd og transport, med en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Oslo. Hun forsker på trafikantatferd og miljøvennlig transport, med fokus på samfunnsøkonomiske- og atferdsmessige tiltak knyttet til bilbruk, sykling, veiprising, bildeling, og ny teknologi.

Svein Thompson

Stakeholder AS

Daglig leder i Stakeholder, utdannet sosialøkonom fra UiO, og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Er tidligere partner i Kreab Gavin Anderson, informasjonsdirektør i Prosessindustriens Landsforening (nå Norsk Industri), og redaktør og journalist i Dagens Næringsliv.

Roger Harkestad

Tide ASA

Paneldeltaker

Konsernsjef i Tide, styreleder i NHO Transport, og har bakgrunn som siviløkonom fra NHH i Bergen.

Kristin Kjøge Jansson

VY

Direktør for digitale kundetjenester i Vy og ansvarlig for Vys salgskanaler og den innovative satsningen på dør-til-dør reiseplanlegger.

Erik Bjørnson Lunke

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Samfunnsgeograf og forsker på reisevaner, transporttilgang og bystruktur ved TØI. Han er spesielt interessert i hvordan valg av bosted påvirker tilgjengelighet og transportmiddelvalg.

 

Ingeborg Rasmussen

Vista Analyse

Utdannet samfunnsøkonom (cand.oecon) fra UIO. Har vært forsker Hun på ProSus, seniorøkonom hos Asplan Analyse og ble partner i Vista Analyse i 2001. Hun har bred evalueringserfaring både fra forsknings- og konsulentvirksomhet.

Siv Wiken

Agder Kollektivtrafikk AS

Paneldeltaker

Administrerende direktør i Agder Kollektivtrafikk og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen. Hun har tidligere bakgrunn fra fylkeskommunalt- og kommunalt arbeid.

Harald Thune-Larsen

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Forsker ved avdeling for økonomiske analyser. Utdannet økonom ved Universitetet i Oslo.

Steffen Møller-Holst

SINTEF Industri

Markedsdirektør SINTEF med 30-års erfaring innen hydrogenteknologi. Styreleder Norsk Hydrogenforum og Chairman for transportdelen for EU-programmet FCHJU.

Christian Mjøsund

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Seniorrådgiver innenfor fagfeltet Næringsøkonomi og Godstransport ved Avdeling for Økonomiske Analyser på TØI.

Mari Betanzo

Asplan Viak

Samfunnsøkonom, og jobber i hovedsak med strategiske transportanalyser, finansieringsmodeller og estimering av kostnader for ulike transportscenarier, med hovedfokus på by- og kollektivtransport.

Rasmus Bøgh Holmen

Transportøkonomisk institutt (TØI)

Samfunnsøkonom og forsker ved avdeling for økonomiske analyser på TØI.

Elise Caspersen

TØI

Forsker på avdeling for teknologi. Avslutter i disse dager sin doktorgradsavhandling.

Kay Fjørtoft

SINTEF

Seniorforsker ved SINTEF Ocean. 20 års bakgrunn fra maritim forskning i fagfeltene logistikk, kommunikasjon og informasjonshåndtering. Han er også sentral i utviklingen av Trondheimsfjorden Testområde for Autonome Skip. Kay har publisert bøker, artikler og populærvitenskapelige foredrag innen maritim forsking.

Even Ambros Holte

Forsker, Energi og transport, SINTEF Ocean AS

Jobber som forsker ved SINTEF Ocean og jobber hovedsakelig med utvikling av bærekraftige maritime transportsystemer.

Clara Good

UiT, Norges arktiske universitet

Førsteemanuensis ved Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiT, Norges arktiske universitet.

Sizarta Sarshar

IFE

Leder for avdeling menneske og automasjon ved institutt for energiteknikk (IFE). Erfaring fra FoU og industriprosjekter innen risiko og sikkerhet fra kjernekraft, petroleum og transportsektoren.

 

Karoline Hauge

Fluxloop AS

Head of Customer Success i teknologiselskapet Fluxloop. Prosjektleder for forskningsprosjektet Be-Insight, i samarbeid med Ruter AS, Nordland fylkeskommune og Høyskolen Kristiania med fokus på automatisert billettering og nye forretningsmodeller innen mobilitet.

Matihas Molden

Kolumbus AS

Digital tjenesteutvikler i Kolumbus As, der han jobber med prising av kollektivreiser. Tidligere ledet arbeidet med brukeropplevelser og tjenestedesign i HentMeg, bestillingstransport i distrikt-Norge.

Jens O. Aardalsbakke

Amedia Distribusjon AS

Regionsjef Østviken

Lise Lillevold

Porterbuddy

Head of Sales i teknologiselskapet Porterbuddy. Tidligere salgsdirektør i International Workplace Group, Egmont Publishing og Aftenposten Storby.

Jon Martin Tafjord

NIMBER

Direktør i publikumsleveringsplattformen Nimber.

Ann Iren Holm Rise

Kysthavnalliansen

Prosjektleder i Kysthavnalliansen som jobber for å utvikle helhetlige logistikk- og infrastrukturløsninger i Midt-Norge. Master i organisasjon og ledelse ved NTNU.

Thor Myklebust

SINTEF Digital

Forsknings- og forretningsutvikler i forskningsindustrien og transportdomener. Fagområder: Sikkerhetsstandarder, sikkerhetsstyringssystemer, ledelse, forskning og utvikling (FoU)

Peter Littau

Volocopter

Kommersiell leder i VoloDrone og ansvarlig for å utvikle reelle leveringsløsninger i luftrommet med droner. Flere års erfaring fra utvikling av såkalte Urban Air Mobility (UAM) Start-Ups.

Roar Melum

NLF

Regionssjef NLF Trøndelag. Bakgrunn fra Forsvaret og organisasjonsutvikling innenfor idretten. De siste 10 årene jobbet med samferdsel og godstransport.

Inger-Lise M. Nøstvik

Drivkraft Norge

Moderator

Generalsekretær i Drivkraft Norge. Utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk, og har videreutdanning som bedriftsøkonom. Nøstvik sitter også i styret til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Jan Petter Steinland

Luftfartstilsynet

Spesialrådgiver og leder for innovasjon og utvikling i Luftfartstilsynet. Dette inkluderer nasjonalt og internasjonalt arbeid for grønn luftfart.

Alexander Haneng

Posten og Bring

Paneldeltaker

Direktør Digital Innovasjon i Posten og Bring. Ekspert på innovasjon, digitalisering og netthandel og populær foredragsholder. Blogger om digital transformasjon, strategi og ledelse.

Christian Altmann

Nye Veier

Kommunikasjonsdirektør i Nye Veier. Jobbet tidligere i Agder Energi-konsernet, og har bakgrunn som journalist i Aftenposten og TV 2.

Ingeborg Briseid Kraft

Bærum kommune

Paneldeltaker

Prosjektleder for prosjektet «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren», et interkommunalt samarbeidsprosjekt i Viken. Kraft er utdannet samfunnsgeograf fra Universitetet i Oslo og har flere års erfaring som lokalpolitiker i Oslo.

Jon Kåre Stene

Kolonial.no

Paneldeltaker

Co-founder & Head Of New Business Models hos Kolonial.no og har siden starten i 2013 bl.a. annet har vært COO, Chief Improvement Officer og Chief Distribution Officer. Han er ekspert på Lean, Lean Innovasjon og digitalisering med erfaring fra bl.a. Schibsted ASA og Sprint Consulting.

Jon Georg Dale

Stortingsrepresentant

Stortingsrepresentant for Frp og medlem av energi- og miljøkomiteen. Han har blant annet tidligere vært samferdselsminister, samt landbruksminister.

Siv Mossleth

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Senterpartiet og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Anders Valland

SINTEF

Research Manager I SINTEF, leder gruppen Maritime Energy Systems.

Bård Hoksrud

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet og Statsråd i Landbruks- og matdepartementet.

Sverre Myrli

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Arne Nævra

Stortingsrepresentant

Transportpolitisk talsperson for Sosialistisk venstreparti, sitter i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

 Norsk Hydrogenforum

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum. Tidligere fagsjef i Drivkraft Norge. Lang erfaring fra drivstoffbransjen. Utdannet jurist og har tidligere jobbet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Pål Danielsen

Jernbanedirektoratet

Leder Innovasjonsprogrammet i Jernbanedirektoratet

Kolbjørn Berge

Sjøfartsdirektoratet

Koordinerer arbeidet i Sjøfartsdirektoratet relatert til grønn skipsfart og nye drivstoff.

Ida Hjort

SINTEF Energi

Forsker med doktorgrad innen feltet eFuels. Industri-erfaring fra utvikling av fremdriftssystemer for romfart.

Johan Høgåsen-Hallesby

Buddy Mobility

En av landets mest erfarne tjenestedesignere og digitale forretningsutviklere med bred erfaring fra mobilitet. Tidligere teknologidirektør i Urban Sharing og Oslo Bysykkel, og har jobbet med digitalisering i store bedrifter som strategirådgiver, markedsdirektør i konsulentselskapet Making Waves og vært involvert i en rekke ulike oppstartsbedrifter.

Trond Hovland

ITS Norge

Daglig leder for ITS Norge fra 2009. 18 års fartsid i Statens vegvesen.