Mobilitet 2020

Mobilitet 2020 ble gjennomført 4. og 5. februar for fulle saler.

Mange positive tilbakemeldinger fra både foredragsholdere og deltakere ga oss gode insentiver til å gjøre dette til en årlig konferanse.

Her kan du se Mobilitet 2020s program og foredrag!